Karta na týden 19.6 — 25.6

Karta na týden 19.6 — 25.6

V neděli bylo novol­uní a nám začíná nový měsíční cyk­lus. Zas­tav se na chvilku a zamys­li se, kam chceš směřo­vat svo­ji energii, své záměry? Může ti v tom pomo­ci aktuál­ní kar­ta. Na ten­to týden máme kar­tu z balíčku Andělé...
Karta na týden 12.6 — 18.6

Karta na týden 12.6 — 18.6

Dnes při rit­uálu vyrovnání mužsko — žen­ského prin­cipu se ukáza­la kar­ta z balíčku Karet svět­la. Vnímám to jako nád­h­ernou ces­tu těch­to týden­ních karet, které na sebe navazují.    O čem je tato karta? Probuzení Ener­get­ický upgrade. Nový...
Karta na týden 5.6 — 11.6

Karta na týden 5.6 — 11.6

Na úplňkový den tu máme balíček z Taro­tu archandělů. Když se ohléd­nu zpátky, tak mi to při­jde, že je to celá série posel­ství, která nás vedou k naší úžas­nos­ti a zářivosti. O čem je tato karta? Gabrielo­va královna Vášnivost, půvab,...
Karta na týden 29.5 — 4.6

Karta na týden 29.5 — 4.6

Na ten­to týden máme posel­ství z balíčku Andělé a předkové. O čem je tato karta? Velekněž­ka Ovlád­něte mystick­ou sílu Posel­ství této kar­ty zní, ať se napo­jíme na svět­lo a soustředíme se na poz­i­tivní myšlení. Velekněž­ka je vtělením...
Karta na týden 22.5 — 28.5.

Karta na týden 22.5 — 28.5.

Na tento týden máme kartu z balíčku Andělé a archandělé. Byla tažena při rituálu hojnosti a nese další nádherné poselství. O čem je tato karta? Vůz – Archanděl Metatron Odhodlání a sebeovládání. Kariérní postup. Uznání vašich úspěchů druhými.  Tato karta...
Karta na týden 15.5. — 21.5.

Karta na týden 15.5. — 21.5.

Ten­to týden bude výk­lad z Karet svět­la. Kar­ta pří­mo volala z balíčku a nenecha­la na sebe dlouho čekat. Která ten­tokrát vypadla? O čem je tato karta? Jdeš správným směrem Příliš o tom nepřemýšlej. Násle­duj směrování své duše. ...