Předpověď na srpen 2023 | Hojnost | Síla| Odvaha

Předpověď na srpen 2023 | Hojnost | Síla| Odvaha

Další hluboký měsíc před námi. Ten­tokrát se budeme věno­vat své síle a odvaze. Jak moc jsme odvážní na své cestě? O čem bude srpen 2023? Hloub­ka nám ten­to měsíc bude zase přát. Ten­tokrát to bude hloub­ka moudrosti, naší síly a odvahy. Srpen...
Předpověď na červenec 2023 | Vztahy | Hloubka | Emoce

Předpověď na červenec 2023 | Vztahy | Hloubka | Emoce

Je to tady a sil­ně to vnímám. Energie čer­vence bude vel­mi tvůrčí, uvol­něná, milu­jící a hluboká. O čem bude čer­venec 2023? Bude skvělý čas na změny v sobě. Vše nám pře­je se dostat hlouběji než obvyk­le. Můžeme se vel­mi hluboce propo­jit sami...