Ještě není hotovo. Prosím potvrď svůj e‑mail.

Pokud ho nemůžeš najít, prohléd­ni si složku spam nebo hromadné.

Chceš pocítit svoji sílu?

Mám pro tebe med­itaci, která nese sílu a odvahu lva. Uvolňu­je přesvědčení, která ti brání se postavit do tvé síly. Har­mo­nizu­je. Vše, co ti nes­louží, můžeš spálit v posvát­ném ohni.

Tato med­i­tace je pro tebe VHODNÁ pokud chceš:

R

získat zpět svoji sílu

R

zharmonizovat mužsko-ženskou energii

R

záskat energii a odvahu k dalším krokům na tvé cestě

R

naladit své tělo a buňky na nový začátek

R

naladit se na pravdu srdce

 

Reference

“Přes­ně takovou med­itaci jsem potře­bo­vala. Najít svo­ji sílu je moje téma. Cíti­la jsem svou vnitřní sílu, jak se mi vrací. Děkuji.” 

Jana

Získej dnes meditaci za zvýhodněnou cenu 390 Kč 290 Kč

Prode­jní for­mulář je vytvořen v sys­té­mu SimpleShop.cz.