Ještě není hotovo. Prosím potvrď svůj e‑mail.

Pokud ho nemůžeš najít prohléd­ni si složku spam nebo hromadné.

Chceš aktivovat svůj plný potenciál?

Mám pro tebe med­itaci, která uvolňu­je vešk­eré stra­chy a ener­get­ické vaz­by, které ti mohou bránit v prožití plného potenciálu.

Tato med­i­tace je VHODNÁ pro tebe když:

R

chceš dělat věci tak, jak cítíš

R

chceš uvolnit strach a pocit nebezpečí ze svého potenciálu

R

chceš najít svůj potenciál

Reference

“Konec­ne jsem si nasla cas pustit si tve med­i­tace Peti a to je dokon­alost:)) akti­vace se mi pri zve­do­movani bloku a zateze u nahravky plne­ho poten­cialu objevila jako male kaminky, ktere se ze me zacaly pos­tup­ne uvol­no­vat a odle­tat do zdro­je, kde se uvol­ni­ly.. a v te urovni, kde snezilo..to bylo pro me moc silne🙏🏻

Kristý­na

“Akti­vace poten­ciálu je něžná ves­mírná akti­vace vedená Peťou. Po dobu akti­vace se mi otevíraly poc­i­ty, které jsem viděla v barvách. Akti­vaci provází krás­ná jem­ná hud­ba, která mě zaved­la do jiné dimen­ze. Ener­get­ická akti­vace mi rozpouštěla vnitřní přesvědčení, která mi již nes­louží, a při­nes­la mi klid a vynulo­vala stra­chy. Těším se díky ní na velké příleži­tosti. Můžu si ji pouštět den­ně a vždy mi ukáže něco tajem­ného a nového, co chci hned vyzkoušet.” 

Kami­la

Získej dnes meditaci za zvýhodněnou cenu 390 Kč 290 Kč

Prode­jní for­mulář je vytvořen v sys­té­mu SimpleShop.cz.