Petra Fren­zelová

Kontakt

Napište mi email nebo si rov­nou zarez­ervu­jte svůj ter­mín na akci nebo na konzultaci. Budu se na váš těšit.

Petra Fren­zelová

Kontakt

Napište mi email nebo si rov­nou zarez­ervu­jte svůj ter­mín na akci nebo na konzultaci. Budu se na váš těšit.

Zarezervovat termín setkání

Vyberte si svůj ter­mín v aplikaci Reenio

Email

p.frenzelova@gmail.com

Kde pracuji?

Pracu­ji online, po dohodě se můžeme sejít v Čelákovicích

Napište mi

Vaše osob­ní úda­je budou zpra­cov­ány pouze pro zod­povězení vaše­ho dotazu a neb­u­dou nijak dále zpracovávány.