Petra Fren­zelová

Blog

Inspiru­jte se na ces­tě osob­ního rozvo­je, skrze prožitky, zkušenos­ti a poc­i­ty. Podíváme se na téma vzes­tupu vědomí a trans­for­ma­ce. Patří k tomu sebelás­ka, uvol­nění emocí, bezpod­mínečná lás­ka, poc­it bezpečí a napo­jení se na sebe. 

Petra Fren­zelová

Blog

Inspiru­jte se na ces­tě osob­ního rozvo­je, skrze prožitky, zkušenos­ti a poc­i­ty. Podíváme se na téma vzes­tupu vědomí a trans­for­ma­ce. Patří k tomu sebelás­ka, uvol­nění emocí, bezpod­mínečná lás­ka, poc­it bezpečí a napo­jení se na sebe.

Výklady karet a poselství

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Ten­to týden nám končí ofi­ciál­ně léto a také končí úkli­dový režim, který nastal s pří­cho­dem zna­mení Pan­ny. Čeka­jí nás nové výzvy, ale možná pro­to přišla tato nád­h­erná kar­ta k povzbuzení do dalších kroků.O čem je tato kar­ta? Arielo­va desít­ka Je toho tolik, za co je…

číst více
Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Ten­to týden ještě bude vhod­ný k úklidu ať už kolem sebe nebo uvnitř sebe. Končit také bude ret­ro­grád­ní Merkur, takže je možné, že brzy dojde k uvol­nění. Ten­to týden spíš ještě bude ladící, budeme hle­dat sami sebe.O čem je tato kar­ta? Lovec Najděte své stra­chy a touhy…

číst více
Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Ten­to týden je krokem z léta, uvol­nění, napo­jení se na příro­du. Vcházíme do září, kde si uklízíme před pří­cho­dem zimy, ladíme se na to, jak budeme vní­mat pří­chod tmy. Ale­spoň já vnímám, že při­j­dou další pono­ry do hloubek a zároveň vstupy do nových zkušenos­tí. Proto…

číst více

Články

Lví brána 8.8. a její poselství

Lví brána 8.8. a její poselství

Lví brá­na, co to vlast­ně zna­mená a jak můžeme ten­to portálový čas využít?Jaké posel­ství má Lví brána?Každý Lví bránu prožívá jinak, dle toho, co zrov­na potře­bu­je v živ­otě prožít. Vlast­ně je to o tom, vzestoupit ze staré úrovně vědomí a připrav­it se na novou. Tyto…

číst více
Naděje je tu

Naděje je tu

Věř, že exis­tu­je nadě­je pro tebe, pro tvou rod­inu i celý svět. Energie svě­ta se mění. Vše je energie, my jsme energie a náš celý svět tvoří právě energie. Co se stane, když se zde na plan­etě změní energie?Přichází změ­naCítíte to, cítíte změnu. Možná cítíte strach,…

číst více