Petra Fren­zelová

Služby

Prove­du tě tvým vnitřním světem. Uvol­níme spolu emoce a přesvědčení, které brání tvé­mu plné­mu potenciálu. 

Stačí si vybrat, jestli se chceš potkat online nebo osob­ně, ve skupině nebo individuálně. 

Petra Fren­zelová

Služby

Theta Healing

Ener­get­ické uvol­nění přesvědčení nebo emocí pomocí metody Theta Healing.

Theta Healing

Ener­get­ické uvol­nění přesvědčení nebo emocí pomocí metody Theta Healing.

Skupinová a sebelásková setkání

Sebelás­ka v oprav­dové hloubce.

Přála by sis být sama sobě pod­porou a stoup­nout si do své žen­ské síly?

 

Skupinová a sebelásková setkání

Sebelás­ka v oprav­dové hloubce.

Přála by sis být sama sobě pod­porou a stoup­nout si do své žen­ské síly?

 

Rituály & Ceremonie

Ukotvíme záměr ve fyz­ické real­itě s využitím Theta Heal­ing metody.

Rituály & Ceremonie

Ukotvíme záměr ve fyz­ické real­itě s využitím Theta Heal­ing metody.

VIP spolupráce

Měsíční pod­po­ra se mnou za pomocí Theta Healin­gu a mentoringu.

VIP spolupráce

Měsíční pod­po­ra se mnou za pomocí Theta Healin­gu a mentoringu.