Petra Fren­zelová

Meditace

Stáh­něte si vedené med­i­tace, které vychází z metody Theta Healing.

 

Petra Fren­zelová

Meditace

Stáh­něte si vedené med­i­tace, které vychází z metody Theta Healing.

Meditace Síla lva

Získej vlast­nos­ti lva, uvol­ni poc­i­ty, stra­chy, emoce a přesvědčení, které odhodíš do posvát­ného ohně.

získej sílu

zhar­mo­nizuj mužsko — žen­sk­ou energii

získej energii na další kroky

naj­di odvahu

nalaď své tělo, své buňky na nový začátek

zhar­mo­nizuj srd­ce a mysl, nalaď se na prav­du svého srdce

Koupit med­itaci za 390,-

Aktivace potenciálu

Tato med­i­tace je pro tebe vhod­ná, pokud:

neděláš věci tak, jak cítíš

pořád něco hledáš

nevíš, kde je ukry­tý tvůj potenciál

netušíš, co bys měla dělat

chceš už konečně najít sama sebe

vnímáš nebezpečí ze svého potenciálu

Koupit med­itaci za 390,-

Setkání s předky

Tato med­i­tace je pro tebe vhod­ná, pokud:

setkání s před­ky v bezpod­mínečné lásce

uvol­nění poc­itů bolesti, stra­chů, poc­itů z minulosti

odpuštění nám i našim předkům

uvol­nění ener­get­ick­ých vazeb z celé rodové linie

Koupit med­itaci za 390,-

Meditace srdce zDARma

Právě pro tebe jsem vytvoři­la med­itaci, která bude rezono­vat s tvým srdcem.

Právě pro tebe jsem vytvořila meditaci, která bude rezonovat s tvým srdcem. 

Zadej prosím svůj e‑mail, na který Ti med­itaci pošlu. 

Meditace srdce zDARma

Právě pro tebe jsem vytvoři­la med­itaci, která bude rezono­vat s tvým srdcem.

Právě pro tebe jsem vytvořila meditaci, která bude rezonovat s tvým srdcem. 

Zadej prosím svůj e‑mail, na který Ti med­itaci pošlu.