Lví brána 8.8. a její poselství

Lví brána 8.8. a její poselství

Lví brá­na, co to vlast­ně zna­mená a jak můžeme ten­to portálový čas využít? Jaké posel­ství má Lví brána? Každý Lví bránu prožívá jinak, dle toho, co zrov­na potře­bu­je v živ­otě prožít. Vlast­ně je to o tom, vzestoupit ze staré úrovně vědomí...
Naděje je tu

Naděje je tu

Věř, že exis­tu­je nadě­je pro tebe, pro tvou rod­inu i celý svět. Energie svě­ta se mění. Vše je energie, my jsme energie a náš celý svět tvoří právě energie. Co se stane, když se zde na plan­etě změní energie? Přichází změ­na Cítíte to, cítíte změnu. Možná...