Karta na týden 18.9. — 24.9.

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Ten­to týden nám končí ofi­ciál­ně léto a také končí úkli­dový režim, který nastal s pří­cho­dem zna­mení Pan­ny. Čeka­jí nás nové výzvy, ale možná pro­to přišla tato nád­h­erná kar­ta k povzbuzení do dalších kroků. O čem je tato karta? Arielo­va...
Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Ten­to týden ještě bude vhod­ný k úklidu ať už kolem sebe nebo uvnitř sebe. Končit také bude ret­ro­grád­ní Merkur, takže je možné, že brzy dojde k uvol­nění. Ten­to týden spíš ještě bude ladící, budeme hle­dat sami sebe. O čem je tato karta? Lovec...
Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Ten­to týden je krokem z léta, uvol­nění, napo­jení se na příro­du. Vcházíme do září, kde si uklízíme před pří­cho­dem zimy, ladíme se na to, jak budeme vní­mat pří­chod tmy. Ale­spoň já vnímám, že při­j­dou další pono­ry do hloubek a zároveň vstupy do...
Karta na týden 28.8.. — 3.9.

Karta na týden 28.8.. — 3.9.

Přichází nám září, léto odchází a my možná budeme hle­dat rovnováhu. Pro­to jsem vytáh­la kar­tu z balíčků Tarot archandělů. O čem je tato karta? Arielo­va dvojka Je důležité nalézt rovnováhu! Práce na mno­ha úkolech nebo pro­jek­tech najed­nou. Udělat...
Karta na týden 21.8.. — 27.8.

Karta na týden 21.8.. — 27.8.

Novol­uní nám při­nes­lo mno­ho různých otázek k zamyšlení. Téma­ta mohla být různá, dle potře­by naše­ho růs­tu. Vytáh­la jsem tedy kar­tu z Karet svět­la, aby nám prosvětlila naši cestu.  O čem je tato karta? Ses­ter­st­vo růže Krása...
Karta na týden 14.8.. — 20.8.

Karta na týden 14.8.. — 20.8.

Kar­ta na ten­to týden mě opět přesvědču­je o tom, že důvěra je zák­lad­ní kámen vešk­erého bytí. Pro­to důvěřu­ji i nyní, že to, jak se věci ději, má veliký význam. Lví brá­na je také spo­jená s naši­mi sny a vize­mi, které můžeme v tom­to...